Odense rådhus fra 1480

Placering Torvet (Vestergade, senere blev en fløj tilbygget mod Flakhaven (Torvet))
Funktioner Arkiv, Fest- og mødesal for borgerne, Hovedvagt, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1480

Restaureret: 1794
Rådhuset var oprindelig udsmykket med en del gotiske træk såsom en række festlige kviste, der sad langs facaden mod Vestergade, samt en kølbuefrise, der løb under taggesimsen, båret af små konsoller. Disse træk blev fjernet ved restaureringen i 1794 i en tid, hvor man bestemt ikke syntes om gotiske træk, men hellere fremelskede den rene klassicistiske stil.

Restaureret: 1863
I 1863 tilbyggedes en sidefløj, der vendte ud mod Flakhaven.

Nedtaget: 1880

Billeder
Miniature af billedet Odense rådhus fra 1480, set fra nordOdense rådhus fra 1480, set fra nord
Rådhuset er den bygning, der ligger længst fremme på billedet, ude til venstre. Bygningens frontparti udgør det oprindelige rådhus, der ligger langs Vestergade. Senere tilbygges en fløj langs Flakhaven - navnet på det torv, man ser på billedet.

Miniature af billedet Odense rådhus 1480-1880 - VestergadepartiOdense rådhus 1480-1880 - Vestergadeparti
På denne tegning ser man rådhusets hovedfløj. Til højre i billedet skimter man en lille bygning med søjler, det er hovedvagtens bygning, som vendte ud mod Flakhaven.

Miniature af billedet Odense rådhus 1480-1880, set fra FlakhavenOdense rådhus 1480-1880, set fra Flakhaven
Man ser på billedet soldater tage opstilling foran hovedvagten. Det var over denne bygning, der tilføjedes en fløj med plads til byråds- og udvalgslokaler. Gavlen til venstre i billedet er en del af hovedbygningen langs Vestergade.
Bemærkninger Rådhuset blev 1880 revet ned til fordel for et nyt rådhus placeret på næsten samme grund.
Litteratur Holbek, H.St.: Odense bys historie, Odense, 1926
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879