Odense rådhus 1480-1880 - Vestergadeparti

På denne tegning ser man rådhusets hovedfløj. Til højre i billedet skimter man en lille bygning med søjler, det er hovedvagtens bygning, som vendte ud mod Flakhaven.

Rådhus Odense rådhus fra 1480
Oprindelse -
Rettigheder -
Litteratur Holbek, H.St.: Odense bys historie, Odense, 1926, s. 305