Randers rådhus fra 1780

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre Christian Mørup (arkitekt)
Niels R. Bay (bygmester)
Anders Westergaard (bygmester)
Finansiering Licitationen blev vundet på buddet 2.780 rdl., hvordan man fordelte betalingen mellem land- og bydistrikter ved vi dog ikke.
Kronologi

Opført: 1780

Billeder
Miniature af billedet Grundplan over Randers rådhus fra 1780Grundplan over Randers rådhus fra 1780
Denne skitse over Randers rådhus af bygmester Chr. Mørup er produceret på bare én uge. Underskriften nederst i venstre hjørne er borgmesterens, som dermed har godkendt skitsen.

Miniature af billedet Randers rådhus fra 1780Randers rådhus fra 1780
Som man ser, blev rådhuset bygget efter bygmester Christian Mørups oprindelige tegning. Den første licitation til rådhusets istandsættelse blev vundet af købmand Niels R. Bay. Han vandt også den anden licitation til det gamle rådhus´ nedrivning og opførelse af det nye. Sammen med tømrermester Anders Westergaard fra Århus forestod han således opførelsen af Randers rådhus.
Bemærkninger Egentlig ønskede man intet nyt rådhus, kun en restaurering af det gamle. Restaureringen af rådhuset blev udbudt i licitation, men efter alle formaliteterne var overstået, krævede stiftsbefalingsmanden, at man afbrød istandsættelsen, som han anså for at være nyttesløs, for i stedet at påbegynde et helt nyt byggeri.
Litteratur Hall, Henning: Ryttere, rak og randersborgere, Randers, 1986