Randers rådhus fra 1780

Som man ser, blev rådhuset bygget efter bygmester Christian Mørups oprindelige tegning. Den første licitation til rådhusets istandsættelse blev vundet af købmand Niels R. Bay. Han vandt også den anden licitation til det gamle rådhus´ nedrivning og opførelse af det nye. Sammen med tømrermester Anders Westergaard fra Århus forestod han således opførelsen af Randers rådhus.

Rådhus Randers rådhus fra 1780
Oprindelse Litografi fra 1862, Randers lokalhistoriske Arkiv, efter tegning af Fr. Rohde, Det kgl. Bibliotek
Rettigheder -
Litteratur Hall, Henning: Ryttere, rak og randersborgere, Randers, 1986, s. 195