Roskilde rådhus fra 1735

Placering Torvet (Ved Skt. Laurentii tårn på Torvet.)
Funktioner Arrest, Bolig for øvrige af byens ansatte, Byting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Fordeling by/land: 100/0%.
Kongen gav 1800 rdl. til byggeriet, som dog i sidste ende kom til at koste 3500 rdl., de 1700 rdl måtte byen selv betale.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1735

Billeder
Miniature af billedet Roskilde rådhus fra 1735 med Sankt Laurentii kirketårn i baggrundenRoskilde rådhus fra 1735 med Sankt Laurentii kirketårn i baggrunden
Den flotte barokbygning, som byen 1735 blev udstyret med, har haft en meget central placering i købstaden, lige ved torvet og foran kirken. Denne placering kan sammenlignes med rådhuset i Århus, hvor rådhuset nærmest ligger og spærrer for domkirken.

Miniature af billedet Roskilde rådhus afbildet på H.C. Müllers skydeskive fra 1832Roskilde rådhus afbildet på H.C. Müllers skydeskive fra 1832
Rådhuset var tydeligvis en bygning, man var stolt af i Roskilde. Her har borgmester H.C. Müller udstyret en skydeskive med et motiv af rådhuset.

Teksten rundt om skydeskiven siger: "Justitsraad Borgermester og Byefoged H. C. Müller, den 13. Juli 1832"

Der er dog stor sandsynlighed for, at tegningen er fortegnet, og at rådhuset virker større, end det egentlig var - specielt med H.C. Müllers embeder in mente; men alt andet lige kan man her få et indtryk af, hvor centralt rådhuset har været placeret i forhold til byen og kirken.

Bemærkninger Det nye rådhus var en storslået barokbygning i to etager i grundmur med høj kælder.
Litteratur Frandsen, Karl Erik og Bjørn, Claus: Roskilde bys historie 1536-1850, Roskilde, 1998