Rønne rådhus fra 1834

Placering Periferien (Ved Store Torv)
Funktioner Byting, Rådstue
Bygmestre Henning Pedersen (arkitekt)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1834

Billeder
Miniature af billedet Store Torv i Rønne set fra rådhusetStore Torv i Rønne set fra rådhuset
Det har ikke været muligt at finde et egentligt billede af rådhuset, men på denne tegning kan man se det store torv, hvor rådhuset var placeret. Det er rådhuset, man kan ane som den store bygning med frontispice til venstre i billedet. Store Torv i Rønne lå indtil omkring år 1800 uden for bykernen.
Bemærkninger Rådhuset i to etager blev bygget på Store Torv, som først få år forinden var blevet en integreret del af byen; før da lå det et stykke uden for byen. Rådhuset blev vel bygget her ud fra en formodning om, at det var i denne retning, byen ville bevæge sig, og at man så ville få et centralt placeret rådhus.
Litteratur Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne - Guide til byens historie, Rønne, 1995
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970