Store Torv i Rønne set fra rådhuset

Det har ikke været muligt at finde et egentligt billede af rådhuset, men på denne tegning kan man se det store torv, hvor rådhuset var placeret. Det er rådhuset, man kan ane som den store bygning med frontispice til venstre i billedet. Store Torv i Rønne lå indtil omkring år 1800 uden for bykernen.

Rådhus Rønne rådhus fra 1834
Oprindelse S. 23, tegning af A. Richter Ipsen, omkr. 1860, litografi på Bornholms Museum
Rettigheder -
Litteratur Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne - Guide til byens historie, Rønne, 1995, s. 23