De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers

Randers

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn, øverstkommanderende over hele borgervæbn. Friderich Bendix Hastrup [1814]
Stadshauptmand Christen Madsen 1833-1836
Stadshauptmand H. Meyer 1836-
Stadshauptmand Købmand Rasmus Welling [1803]-1822
Stadshauptmand Morten Hønmarch 1822-1833

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (før 1787) 1867
2. afdeling (Jægerkorps) 1802 1854, 30. juli
Det Ridende Korps 1700-tallet ?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, s. 33, Jul i Randers

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, s. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, s. 118-124, Randers Amts Historiske Samfund, Aarbog

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, s. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, s. 363-364