De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle

Vejle

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Stadshauptmand Hansen [1822]-1836
Stadshauptmand, kaptajn Morten Ottesen 1836-

Funktioner

Forsvarsfunktion
Byens borgervæbning rykkede i marts 1848 ud for at komme nabobyen Kolding til hjælp under den såkaldte "Slavekrig".
Ceremonielle pligter
Musik korps

Videreførte funktioner

Politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (ældre) 1853/1856
2. afdeling 1801 1822
Jægerkorps 1801 1843-1856

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, s. 82-93, Vejle Amts årbog

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937, Danske Soldater

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, s. 5-6, Jul i Vejle

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, s. 25