De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg

Aalborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Stadshauptmand Jørgen Kruse [1814]-1842
Stadshauptmand Købmand Hans Wigelsen [1803]

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdelings 1. kompagni 1801 1870
1. afdelings 2. kompagni 1801 ?
Artilleriet 1801 1809
Det frivillige Jægerkorps 1801, o. 1855, 4. april

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, s. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. s. 151