De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg

Faaborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Fændrik Niels Nielsen [1814]
Kaptajn Farver Adolph ?-1838
Kaptajn Købmand Simon Hempel Ploug 1801-?
Premierløjtnant Poul Jacobsen [1814]
Sekondløjtnant Peter Raster [1814]

Funktioner

Parade og eskorte ved kongeligt besøg
Fx da Frederik V besøger byen i 1750. Også i 1840 ved indvielsen af byens nye rådhus paraderer borgervæbning, denne gang for Christian VIII
Bistå byens forsvar
Under krigen mod englænderne anker en engelsk kutterbrig op ud for Fåborg. Borgervæbningen samles på torvet, men noget egentligt sammenstød finder ikke sted

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
I 1839 stilles forslag om,at borgervæbningen ophæves og indgår i brandkorpset. Dette sker dog først i 1841, hvor væbningen ophæves og der oprettes et brand- og politikorps.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1802 1842
2. afdeling 1802 1822
Faaborg frivilligt oprettede Jægerkorps 1801 1803

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, s. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, s. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, s. 42-47, Våbenhistorisk tidsskrift

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, s. 255