De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nyborg

Nyborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Smedemester J. Andreas Jensen 1865-1870

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parade ved kongebesøg, bl.a. i 1815, da Christian VIII besøgte byen.
Vagt
I 1807, 1848-50 og 1864 overtog borgervæbningen vagttjensten i byen, dvs. brandvagt, strandvagt osv.

Videreførte funktioner

Politikorps
Politikorpset blev oprettet umiddelbart efter ophævelsen af borgervæbningen. Korpset bestod af 31 mand.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1870
2. afdeling 1801 1870?
Sølaugs-kompagniet 1801 ?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 95-96

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862

Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henningsen, Henning, 1981, s. 113-116

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jordebog for Nyborg Købstad. 2 bind

Staggemeier, Otto, 1891-1893, s. Bd. 2, s. 58-60