De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing

Rudkøbing

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Farver Friderich Delles [1833]-1842
Kaptajn Købmand Fahnø ?
Kaptajn Købmand H. Nielsen ?
Kaptajn Købmand Hans Henrik Bay 1801-[1808]
Kaptajn Købmand Jens Peter Tidemann 1842-1848
Kaptajn Skræddermester Kleinsorg ?
Kaptajn Urmager Johansen [1808]

Videreførte funktioner

Brandkorps
Efter 2. afdeling ophævedes i 1822, overgik mandskabet til brandkorpset.
Brand- og politikorps
Efter hele borgervæbning ophævedes i 1853, blev der dannet et kombineret brand- og politikorps.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (ældre) 1853
2. afdeling 1801 ?
Jægerkorpset 1848 1848?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, s. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, s. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, s. 102-115, Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. Fortsættes som: Fynske aarbøger