De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Præstø

Præstø

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1853?
2. afdeling 1801 1822?
Borger- og Politicorpset 1847 1850

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 55-56

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, s. 60, 423-424