De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nakskov

Nakskov

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Borgerkaptajn Købmand Diderik Dideriksen 1801-
Stadshauptmand Rasmus Morten Clausen [1829]-[1842]

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parade ved kgl. besøg og lignende.

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Efter 2. afdelings ophævelse overgik denne afdeling som et ordenskorps til brandkorpset. Ved den fuldstændige ophævelse i 1853 overgik resten af borgervæbningen også til brandkorpset.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1853
2. afdeling 1801 1822
Nakskov Frikorps 1848 1848-1849

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 131-132

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936, s. I: 144-150, II: 150-158, III: 188-197

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837