Find din by:

Byhistorie

Etablering

Svaneke har formentlig allerede i 1200-tallet eksisteret som fiskerleje på Bornholms østkyst, og byen har især kunnet nyde godt af det gode sildefiskeri i middelalderen.

Middelalderbyen

Byen er ligesom det øvrige Bornholm blevet flittigt besøgt af de hanseatiske købmænd middelalderen igennem.

Købstaden 1536-1850

Det er uvist, hvornår Svaneke blev en købstad, men det er sandsynligvis sket i begyndelsen af 1500-tallet, for i 1543 havde byen både borgmestre og byfoged. Svaneke var dog en lille by, med kun 562 indbyggere så sent som i 1769, og den havde svært ved at fastholde nogen handel af betydning i 1600-tallet og 1700-tallet. Byen havde et relativt stort opland, men fiskere og bønder foretrak enten at drage til Neksø eller handle ulovligt fra de mange små havne langs kysten. Byen sakkede bagud i forhold til især Rønne, men en modernisering af Svanekes havn i 1816 hjalp dog noget og gjorde det muligt at etablere flere skibsværfter.

Industrialisering og byvækst

Industrialiseringen var dog i slutningen af 1800-tallet ret begrænset i Svaneke, og selvom byen fik fast dampskibsforbindelse til København i 1877, var der kun moderat fremgang. Ved udbygningen af det bornholmske jernbanenet blev jernbanen ikke ført til Svaneke. Fiskeri og søfart havde en del betydning, mens byen kun havde lette industrielle anlæg som savværk, bryggeri og garveri. Havnen var i starten af det 19. århundrede forfaldet grundet manglende vedligeholdelse, men i løbet af århundredet blev den udbygget flere gange.

Industribyen 1900-1970

Bortset fra den lette industri, der opstod mod det 19. århundredes slutning, fandt kun en sparsom industrialisering sted i Svaneke. Kun en fiskefiletfabrik (grundlagt 1953) blev tilføjet de i forvejen nævnte virksomheder, og byen fungerede således stadig primært som en handelsby for oplandet. Det i forvejen beskedne folketal, cirka 1.300 omkring århundredeskiftet, var da også stagnerende eller svagt faldende i hele perioden.

Efter industrien 1970 til i dag

Svaneke er blevet en yndet turistby, hvilket ikke mindst skyldes den konsekvent velbevarede købstadsbymidte, som byen i 1975 modtog Europarådets guldmedalje for.