Grundplan over det gamle rådhus´ stueplan, opmålt 1906

Denne indretning af rådhusets stueetage afviger en del fra den oprindelige rumfordeling i 1789. Huset har i mellemtiden været udlejet til privatbolig og har naturligvis dermed skullet opfylde andre behov. I 1906 var huset indrettet med systue, soveværelse, køkken, folkebibliotek og vægterstue, dagligstue og forstue. Det bærer tydeligt præg af at have rummet beboelsesarealer. Ved en sammenligning med tegningen over rådhusets indretning i 1837 er det muligt at se, hvilke ændringer man har foretaget gennem 1800-tallet.

Rådhus Ebeltoft rådhus fra 1789
Oprindelse Efter original af S. Risom, 1906, Nationalmuseet
Rettigheder -
Litteratur Vedsted, J.: Det gamle rådhus i Ebeltoft, Ebeltoft, 1989, s. 34