Ebeltoft rådhus fra 1789

Placering Torvet
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre Anders Kruuse (arkitekt)
Just Møller (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1789
Tegningerne var af bygmester Kruuse, mens rådhuset blev bygget af Just Møller.

Overgået til anden anvendelse: 1840
Rådhuset overgik til privat bolig og blev efter fredningen i starten af 1900-tallet indrettet til folkemuseum.

Billeder
Miniature af billedet Ebeltoft rådhus før restaureringen i 1906-09Ebeltoft rådhus før restaureringen i 1906-09
Billedet viser rådhuset før restaureringen i 1906 med hvidkalkede mure.

Miniature af billedet Grundplan fra 1837 over Ebeltoft rådhusGrundplan fra 1837 over Ebeltoft rådhus
Tegningen viser indretningen af rådhuset i 1837. Det er sandsynligvis den indretning huset havde, da det blev bygget 40 år tidligere.

Rummene indeholder, startende i øverste venstre hjørne: arrest, arrestforvarerens sovekammer, køkken, tingstue, arrest, arrestforvarerens dagligstue, gang til lodderne fra spiret, opgang til loftet, gang og til sidst, i nederste venstre hjørne, den borgerlige arrest.


Miniature af billedet Grundplan over den gamle rådhuskælder, opmålt i 1906Grundplan over den gamle rådhuskælder, opmålt i 1906
Kælderen i rådhuset var tilsyneladende ikke blevet ændret siden opførelsen i 1789. Opmålingen fandt sted som en del af restaureringsprojektet i 1906-09. Det er S. Risom, der har stået for opmålingen.

Indretningen af kælderen var meget simpel. De fire små rum til venstre på tegningen var arrestceller, mens den anden halvdel af etagen var sprøjtehus, til opbevaring af byens brandslukningsredskaber.


Miniature af billedet Grundplan over det gamle rådhus´ stueplan, opmålt 1906Grundplan over det gamle rådhus´ stueplan, opmålt 1906
Denne indretning af rådhusets stueetage afviger en del fra den oprindelige rumfordeling i 1789. Huset har i mellemtiden været udlejet til privatbolig og har naturligvis dermed skullet opfylde andre behov.

I 1906 var huset indrettet med systue, soveværelse, køkken, folkebibliotek og vægterstue, dagligstue og forstue. Det bærer tydeligt præg af at have rummet beboelsesarealer. Ved en sammenligning med tegningen over rådhusets indretning i 1837 er det muligt at se, hvilke ændringer man har foretaget gennem 1800-tallet.


Miniature af billedet Ebeltoft rådhus som det fremstår i dagEbeltoft rådhus som det fremstår i dag
Sådan fremstår rådhuset i dag efter restaureringen 1906-09. Stilen er renæssancestil, som man brugte i det 16. århundrede. Det tidligere rådhus i Ebeltoft stammede fra 1576, og man forsøgte i 1906, sandsynligvis for at fremme chancerne for en fredning, at argumentere for, at det rådhus, der stod på pladsen, var det gamle rådhus fra 1576 og ikke et nybygget fra 1789. Det lykkedes at "bevise" denne påstand, selvom senere undersøgelser har bevist, at det ikke er tilfældet; det er et nybygget rådhus fra 1789, der står på Torvet i dag. Derfor burde rådhuset, hvis man ville føre det tilbage til dets "oprindelige udseende", faktisk have haft de nyklassicistiske træk, som bygmester Just Møller udstyrede det med i sin tid; hvidkalket murindgangsparti med fyldningsdør.
Bemærkninger Rådhuset fra 1789 var i en længere årrække i 1800-tallet udlejet til private og var derfor gået i forfald. I starten af 1900-tallet indvilgede staten i at frede og istandsætte det gamle rådhus. Efter restaureringen overgik rådhuset igen til byen og blev indrettet til museum - i dag en af byens største seværdigheder.
Litteratur Vedsted, J.: Det gamle rådhus i Ebeltoft, Ebeltoft, 1989
Albeck, Gustav og Rasmussen, Poul: Ebeltoft købstads historie, Ebeltoft, 1951