Ebeltoft rådhus som det fremstår i dag

Sådan fremstår rådhuset i dag efter restaureringen 1906-09. Stilen er renæssancestil, som man brugte i det 16. århundrede. Det tidligere rådhus i Ebeltoft stammede fra 1576, og man forsøgte i 1906, sandsynligvis for at fremme chancerne for en fredning, at argumentere for, at det rådhus, der stod på pladsen, var det gamle rådhus fra 1576 og ikke et nybygget fra 1789. Det lykkedes at "bevise" denne påstand, selvom senere undersøgelser har bevist, at det ikke er tilfældet; det er et nybygget rådhus fra 1789, der står på Torvet i dag. Derfor burde rådhuset, hvis man ville føre det tilbage til dets "oprindelige udseende", faktisk have haft de nyklassicistiske træk, som bygmester Just Møller udstyrede det med i sin tid; hvidkalket murindgangsparti med fyldningsdør.

Rådhus Ebeltoft rådhus fra 1789
Oprindelse Usigneret
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Vedsted, J.: Det gamle rådhus i Ebeltoft, Ebeltoft, 1989, s. 41