Tegning af Hjørring rådhus fra 1834

En skitse af Hjørring rådhus, der viser ruminddelingen ved opførelsen 1834. I stueetagen var der to tingstuer, en rådstuesal og en gang, mens kælderen var udstyret med 11 arrester, arrestforvarerens bolig og plads til brandsprøjten

Rådhus Hjørring rådhus fra 1831-34
Oprindelse Rigsarkivet
Rettigheder -
Litteratur Friis, Bendt: Stege inden for volden, Møn Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1981, s. 15