Køge rådhus fra 1500-tallet, set fra Bygaardsstræde

Rådhuset er bygningen over porten med den tilhørende bygning til venstre. Bygningen fik sit nuværende udseende i 1803, men ved en opmåling har man fundet klare renæssancetræk på bygningen - træk som sandsynligvis blev fjernet og overmuret ved ombygningen 1803.

Rådhus Køge rådhus fra slutningen af 1500-tallet
Oprindelse Tegning udført af Aage Jørgensen, 1921
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Matthiessen, Hugo m.fl.: Fra det gamle Kjøge H. Matthiessen m. fl. Fra det gamle Kjøge, København, 1928, København, 1928, s. 37