Køge rådhus fra slutningen af 1500-tallet

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: imellem 1550 og 1599
Der er flere grunde til, at man fomoder, at rådhuset stammede fra sidste del af 1500-tallet.

Dels er der i første fjerdedel af 1600-tallet flere poster i regnskaberne for istandsættelse af rådhuset. Derudover findes der i arkivet oplysninger om en kamin, der formentlig er lavet på Statius van Dürens værksted i Lübeck mellem 1551-1561.

Disse to oplysninger passer meget godt overens. Hvis rådhuset var fra sidste halvdel af 1500-tallet ville der meget sandsynligt være behov for forbedringer ca. 50 år senere.

Desuden anmodede byen ca. 1552-53 kongen om lov til at slippe for den årlige byskat og borgeleje. Det blev bevilliget og kongen skænkede desuden byen fire læster korn. Det er sandsynligt - og et velkendt fænomen - at byerne blev fritaget for skat i en periode, hvor de havde store ekstraordinære udgifter, for eksempel til opførelsen af et rådhus.

Restaureret: 1631-1632
I det righoldige kildemateriale findes tegn på, at rådhusets indretning blev ændret adskillige gange i løbet af 1600-tallet. Ombygningen 1631-1632 var en af de mest omfattende; der blev blandt andet bygget et korshus til.

Restaureret: 1803
I 1803 fandt en gennemgribende renovering sted, der gav rådhuset sin nuværende udformning.

Billeder
Miniature af billedet Køge rådhus fra 1500-tallet, set  fra BygaardsstrædeKøge rådhus fra 1500-tallet, set fra Bygaardsstræde
Rådhuset er bygningen over porten med den tilhørende bygning til venstre.

Bygningen fik sit nuværende udseende i 1803, men ved en opmåling har man fundet klare renæssancetræk på bygningen - træk som sandsynligvis blev fjernet og overmuret ved ombygningen 1803.


Miniature af billedet Maleri af Køge rådhus fra ca. 1850Maleri af Køge rådhus fra ca. 1850
Her ser man, til højre i billedet, rådhuset fra forsiden. Der er ikke meget renæssancestil tilbage over rådhuset. Det blev fjernet 1803 under den store ombygning, der blev varetaget af murermester Lauritz Thrane, som også synes at have haft det overordnede arkitektoniske ansvar.

Man ser her tydeligt den rummelige torveplads i forbindelse med rådhuset.


Miniature af billedet Rekonstruktion af Køge rådhus før 1803, facaden mod TorvetRekonstruktion af Køge rådhus før 1803, facaden mod Torvet
Ved en opmåling 1905 fandt man signifikante tegn på renæssancestil i rådhusets murværk. Dette er et forsøg på at rekonstruere torvefacadens udseende før 1803, fx gavlene og vinduerne.

Miniature af billedet Rekonstruktion af Køge rådhus før 1803, rådhusets bagsideRekonstruktion af Køge rådhus før 1803, rådhusets bagside
På denne tegning ser man rådhusets trappe, som sidder udvendigt, hvormed man ikke spilder vigtige kvadratmeter inde i selve bygningen. Man kan også se en port nede i højre hjørne; denne port findes stadig, se bl.a. tegningen af Aage Jørgensen.
Bemærkninger Rådhuset i Køge lå som så mange andre rådhuse i forbindelse med byens torv; i Køge er torvet dog af ekstraordinær størrelse. Det er ikke ofte, man støder på så store pladser i en trods alt ikke ret stor købstad.
Litteratur Nielsen, Helge (red.), Køge Kommune (udg.) og Køge Museum (udg.): Køge Bys historie 1288-1988, bind 1 (1288-1850), Køge, 1985