Maleri af Køge rådhus fra ca. 1850

Her ser man, til højre i billedet, rådhuset fra forsiden. Der er ikke meget renæssancestil tilbage over rådhuset. Det blev fjernet 1803 under den store ombygning, der blev varetaget af murermester Lauritz Thrane, som også synes at have haft det overordnede arkitektoniske ansvar. Man ser her tydeligt den rummelige torveplads i forbindelse med rådhuset.

Rådhus Køge rådhus fra slutningen af 1500-tallet
Oprindelse Maleri på Køge Museum
Rettigheder Gengivet med tilladelse fra Køge Museum
Litteratur Nielsen, Helge (red.), Køge Kommune (udg.) og Køge Museum (udg.): Køge Bys historie 1288-1988, bind 2 (1850-1988), Køge, 1985, s. 157