Rekonstruktion af Køge rådhus før 1803, facaden mod Torvet

Ved en opmåling 1905 fandt man signifikante tegn på renæssancestil i rådhusets murværk. Dette er et forsøg på at rekonstruere torvefacadens udseende før 1803, fx gavlene og vinduerne

Rådhus Køge rådhus fra slutningen af 1500-tallet
Oprindelse Lavet på baggrund af arkitekt M.F. Rønnows opmålinger i 1905, de originale opmålinger findes på Nationalmuseet
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Nielsen, Helge (red.), Køge Kommune (udg.) og Køge Museum (udg.): Køge Bys historie 1288-1988, bind 1 (1288-1850), Køge, 1985, s. 203