Rekonstruktion af Køge rådhus før 1803, rådhusets bagside

På denne tegning ser man rådhusets trappe, som sidder udvendigt, hvormed man ikke spilder vigtige kvadratmeter inde i selve bygningen. Man kan også se en port nede i højre hjørne; denne port findes stadig, se bl.a. tegningen af Aage Jørgensen.

Rådhus Køge rådhus fra slutningen af 1500-tallet
Oprindelse Lavet på baggrund af arkitekt M.F. Rønnows opmålinger i 1905, de originale opmålinger findes på Nationalmuseet
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Nielsen, Helge (red.), Køge Kommune (udg.) og Køge Museum (udg.): Køge Bys historie 1288-1988, bind 1 (1288-1850), Køge, 1985, s. 207