Mariager rådhus fra 1822

På dette billede er rådhusets døre blevet flyttet ud på gavlene, samtidig med at frontonen er blevet væsentligt forstørret. Fotografiet er udateret, men er taget før 1914, hvor rådhuset undergik en større forandring.

Rådhus Mariager rådhus fra 1822
Oprindelse Udateret
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Andreasen, Vagn m.fl: Mariager købstad 400 år, Mariager, 1992, s. 145