Mariager rådhus fra 1822, foto taget efter 1914

Rådhuset ændrede sig markant ved ombygningen 1914. Man satte en ekstra etage på rådhuset, og derved ændrede rådhuset sig naturligt fra at være et lille, provinsielt rådhus til at fremstå som et fremadsynet symbol og centrum for en by i vækst.

Rådhus Mariager rådhus fra 1822
Oprindelse Udateret
Rettigheder Billedet er principielt omfattet af bestemmelserne om ophavsret, men rettighedsindehaveren har ikke kunnet identificeres, jfr. bemærkninger vedr. ophavsret
Litteratur Andreasen, Vagn m.fl: Mariager købstad 400 år, Mariager, 1992, s. 145