Torvet i Nakskov, mellem 1826-1840

På denne tegning kan man ane rådhuset som den første bygning til venstre i billedet. Den karakteristiske søjlegang gør, at man ikke er i tvivl. Rådhuset fra 1590 var placeret ved et stort torv, som det var typisk for rådhusene i Danmark. Det er ikke muligt at datere tegningen nøjagtigt, men man kan afgrænse perioden til 1826-1840; som nedre grænseværdi fordi hus nr. 9 på hjørnet af Farverens Stræde byggedesomkring 1826, og som øvre grænse, fordi rådhuset blev nedrevet i 1840.

Rådhus Nakskov rådhus fra 1590
Oprindelse Efter usigneret tegning, tegnet mellem 1826 og 1840
Rettigheder -
Litteratur Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie, bind 1, Nakskov, 1944, s. 216