De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding

Kolding

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Adjudant, sek. løjtnant, mønster- og kom.skriver Købmand Jacob Aagaard [1803]
Eksercerinspektør Prokurator Johannes Nellemann [1803]
Eksercermester Christian Lange [1803]
Overkommandør By- og herredsfoged og borgmester Hans Diechmann 1803-1836
Stadshauptmand Købmand Andreas Wissing 1803-1836
Stadshauptmand Købmand Christian Jessen 1801-1803
Stadshauptmand Købmand I.S. Borch 1845-1853
Stadshauptmand Skomagermester S. Kyster 1836-1845

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (ældre) 1853
2. afdeling 1801/1802 1822
Jægerkorps 1801 ?
Ridende Corps 1790 1840, efter

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, s. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, s. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, s. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 155