De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge

Køge

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Hans Olufsen 1801-?
Premierløjtnant J. Boysen 1801-?
Stadshauptmand Snedkermester Alexander Hansen ?-1830
Tambur Hans Olsen 1801-?

Funktioner

Strandvagt
Vagtfunktion i byen

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (1800) 1838
2. afdeling 1801 1822
Artillerikorps 1808 1838?
Jægerkorpset 1802, o. ?

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, s. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, s. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842