De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe

Ribe

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Farver Utzon 1848
Kommandør Kaptjan v. Mylford 1801-1802
Kommandør Urmager H.P. Falck 1802-1829
Løjtnant Gæstgiver Peter Ramsing [1801]
Løjtnant Købmand Bjerrum [1801]
Løjtnant Møller Jes Hansen [1801]
Løjtnant Urmager H.P. Falck 1801-1802

Funktioner

Parade og eskorte ved kongeligt besøg

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Ved kgl. resolution af 26. oktober 1853 besluttedes det, at borgervæbningen skulle ophæves og erstattes af et brand- og politikorps med mandskab fra den gamle borgervæbning. Dette korps blev endelig oprettet 31 oktober 1855.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1853
2. afdeling 1801 1832
Det frivillige Jægerkorps 1801 1802/1803 (1848-)
Ribe Frikorps 1848 1848

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, s. 567-579, Ribe Amt

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, s. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, s. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, s. 16-20, Ribe Amt

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, s. 1-37, Ribe Amt