De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København

København

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Funktioner

Brandkorps
Ceremonielle pligter
Vagttjeneste i byen

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
Borgerlige Artilleri, 1808: Kbhs. Borgervæbning 1789 1870
Borgerlige Infanteri, 1808: Kbhs. Borgervæbning 1799, reorganiseret, ældre 1870
Kongens Livjægerkorps 1801 1870
Kongens Livkorps (Studenterkorpset) 1801/1807 1864

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, s. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, s. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956, Hjemmeværnsbladet

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 142-145