De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus

Århus

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Adjudant, exercermester Christian Joseph Constans 1829, o.-
Adjudant, exercermester Peter Christian Arens [1814]-o. 1829
Stadshauptmand Major Hans Nielsen Bech [1816]-1832
Stadshauptmand Major Thomas Ferdinand v. Severin 1832-?
Stadshauptmand Urmager Pallesen Rohde 1853-?

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parade ved fx kgl. besøg.
Vagt om natten

Videreførte funktioner

Politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (opr. oprettet før 1676) 1870
2. afdeling 1803? 1870
Artillerikorps 1801 1841
Jægerkorps 1801 1848
Ridende Corps 1787 1831

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, s. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, s. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, s. 35-46, Den Gamle Bys Årbog

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, s. 47-56, Den Gamle Bys Årbog

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, s. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, s. 277-289, Jyske samlinger