De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia

Fredericia

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fem afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Adjudant Andreas Schultz [1814]
Stadshauptmand Christian Thomsen 1816-1824
Stadshauptmand Jacob Rahbek 1824-1832
Stadshauptmand Lars Hvalsøe [1814]-1816
Stadshauptmand Pierre Honoré 1832-

Funktioner

Vagt
Borgervæbningen fungerede både "nattevagt" og som vagt bl.a. ved byens årlige marked, der blev afholdt i oktober i Danmarksgade.
Parade og eskorte ved kongeligt besøg

Videreførte funktioner

Politikorps
I 1871 blev der oprettet et borgerligt politikorps med 7 befalingsmænd, 2 trommeslagere og 40 menige. Dette korps bestod indtil 1967.
Brandkorps
Da 2. afdeling ophævedes i 1820, overgik den yngste og raskeste del af mandskabet til brandkorpset.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1665 1870
2. afdeling 1801 1820?
Artillerikorpset 1801 1870
Det frivillige Jægerkorps 1801 1848
Kronprinsens Ridende Corps 1790, o. 1848 (?)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, s. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, s. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, s. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, s. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, s. 60-88, Vejle Amts aarbøger

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 152